Wcześniak

0
866

wczesniak

Prawidłowa ciąża trwa od 38 do 42 tygodni. Wyróżniamy trzy grupy wcześniaków.

Dzieci urodzone między 32 a 36 tygodniem ciąży to wcześniaki miernie przedwczesne.
Dzieci urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży to wcześniaki bardzo przedwczesne.
Dzieci urodzone przed 28 a 36 tygodniem ciąży to wcześniaki skrajnie przedwczesne.

Obecnie medycyna pozwala na przeżycie wcześniakom, które przyszły na świat już w 22 tygodniu ciąży, najmłodszy wcześniak urodził się i przeżył w 21 tygodniu ciąży. Na tym przykładzie widać niedoskonałość definicji wcześniactwa, ponieważ pomiędzy tygodniami jest ogromna rozpiętość czasowa i wielka przepaść rozwojowa. Niestety im wcześniej urodzone dziecko, tym mniejsze ma ono szanse na przeżycie.

Dlaczego dzieci rodzą się zbyt wcześnie?

Przyczyn porodów przedwczesnych jest bardzo wiele, można je podzielić na grupę czynników wynikających ze stylu życia kobiety w ciąży, oraz na grupę czynników występujących bez zależności od stylu życia ciężarnej. Do tych pierwszych zaliczamy np. nadmierny wysiłek fizyczny, stres, uciążliwą pracę, używki (alkohol, papierosy, narkotyki), nadwagę, niezdrowy tryb życia i odżywiania, a także niewystarczającą higienę osobistą. Do tej drugiej grupy możemy zaliczyć czynniki takie jak wady budowy narządów rodnych, niewydolność szyjki macicy, przedwczesne skurcze, powodujące odejście wód płodowych, choroby przebyte przez kobietę, zakażenia występujące w ciąży.

Retinopatia wcześniacza – problemy ze wzrokiem

Wcześniaki z racji przedwczesnego przyjścia na świat nie mają w pełni wykształconych narządów, zmysłów i są o wiele bardziej podatne na różnego rodzaju choroby i dolegliwości, aniżeli dzieci urodzone w terminie. Najczęstszą chorobą jest retinopatia. Jest to uszkodzenie siatkówki, będącej najczęstszą przyczyną ślepoty u dzieci, szacuje się, że retinopatia występuje u około 15% wcześniaków, w tym u prawie wszystkich wcześniaków urodzonych przed 28 tygodniem ciąży. Jest to spowodowane tym, iż do 4 miesiąca życia płodowego jego siatkówka jest nieunaczyniona, proces ten kończy się około 36 tygodnia ciąży. Siatkówka dojrzewa jednak jeszcze kilka tygodni po porodzie.

Medycyna wyróżnia 5 faz rozwoju retinopatii wcześniaczej, przy czym przy pierwszych dwóch fazach leczenie nie jest konieczne, natomiast w przypadku fazy 5 mamy do czynienia z całkowitym odklejeniem siatkówki. Najczęściej sposobem leczenia to laseroterapia, czyli laserowa korekcja siatkówki, krioterapia, czyli leczenie zimnem oraz operacje chirurgiczne – aczkolwiek mają one miejsce jedynie wtedy, kiedy mamy do czynienia z całkowitym odklejeniem siatkówki.

reklama

Niedomknięty przewód Bottala

Przewód Bottala jest przewodem tętniczym serca, w fazie życia płodowego jest on niedomknięty, jednak samoczynnie zamyka się do około 8 godzin po urodzeniu. W bardzo wielu przypadkach u wcześniaków możemy zaobserwować brak akcji domknięcia przewodu Bottala. Uznaje się, iż przewód Bottala powinien samoczynnie zamknąć się u wcześniaków do końca 3 miesiąca życia. Niezamknięcie tegoż przewodu może spowodować poważne wady serca oraz śmierć, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza, leczenie oraz obserwacja. Leczenie polega na zamknięciu przewodu Bottala za pomocą metod farmakologicznych, gdzie podawane są cyklooksygenazy, obniżające poziom prostaglandyny, która powoduje rozszerzanie się światła przewodu Bottala. Jeżeli metody farmakologiczne nie poskutkują, wówczas stosuje się leczenie operacyjne. Polega ono na podwiązaniu przewodu Bottala, lub przecięcie go z podwiązaniem kikutów. Nie należy się jednak obawiać operacji, jest ona bezpieczna, u wcześniaków wykonywana jest niemalże rutynowo.

Uszkodzenie ośrodka układu nerwowego

Wiele dzieci urodzonych przedwcześnie jest narażonych na uszkodzenie ośrodka układu nerwowego. Wcześniaki są szczególnie narażone na wylewy dokomorowe w mózgu. Dzieje się tak w wyniku niedotlenienia organizmu. Każde dziecko, które doświadczyło wylewu dokomorowego jest narażone na nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym. Wylewy dokomorowe, występują u wcześniaków często i nie przesądzają o opóźnieniu rozwoju psychoruchowego. Im mniejsze uszkodzenie mózgu nastąpiło wskutek wylewu, tym lepsze są rokowania. Wylewy dokomorowe dzielimy na wylewy pierwszego i drugiego stopnia – najczęściej nie mają one wpływu na uszkodzenie ośrodka układu nerwowego, a także na wylewy trzeciego i czwartego stopnia, gdzie rozwój psychoruchowy może zostać opóźniony. Innymi konsekwencjami wczesnego uszkodzenia mózgu mogą być również rozwinięcie zespołu mózgowego porażenia dziecięcego, uszkodzenie wzroku i słuchu, oraz zaburzenia emocjonalne np. zaburzenia koncentracji i problemy z nauką). Należy jednak zaznaczyć, iż w wielu przypadkach nawet silne wylewy nie pozostawiają uszkodzeń.

Problem wychłodzenia

Wcześniaki nie mają jeszcze dostatecznie rozwiniętej stałej temperatury ciała. Ich skóra jest niemalże przezroczysta, nie zawiera prawie wcale tkanki tłuszczowej. To wszystko przesądza o tym, iż wiele wcześniaków boryka się z problemem wychłodzenia. Rozwiązaniem jest umieszczenie dziecka pod lampami cieplarnianymi w inkubatorze. Inkubator taki jest podłączony do czujnika, mierzącego stale temperaturę dziecka. Wychłodzenie może mieć poważne konsekwencje? Jeśli temperatura dziecka spada znacznie poniżej 37 stopni Celsjusza, wówczas następuje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi i zwiększenia gęstości krwi. Następstwem powyższych jest przejście organizmu dziecka na metabolizm beztlenowy, a to prowadzi do kwaśnicy metabolicznej, co skutkuje obrzękiem centralnego układu nerwowego. Ten zaś może prowadzić do wylewów krwi do mózgu.

Rozwój ogólny wcześniaka

Wcześniaki rozwijają się rzecz jasna z dużym opóźnieniem co do swoich biologicznych rówieśników – nie tylko pod względem budowy ciała i wzrostu, ale także pod względami takimi jak rozwój psychiczny i emocjonalny oraz rozwój społeczny. Każdy rodzic wcześniaka powinien poznać pojęcie wieku korygowanego dziecka. Jest to wiek, jaki wcześniak powinien mieć w momencie narodzin w odpowiednim terminie, czyli przykładowo, jeżeli wcześniak rodzi się w 30 tygodniu ciąży i ma 4 miesiące, to wiek korygowany dziecka wynosi 1 miesiąc. Szacuje się, że około 70% wcześniaków dogania na późniejszych etapach swojego życia rówieśników.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here