Typy osobowości

1
862

Typy osobowościOsobowość to zespół stałych cech, które określają zachowanie człowieka w danej sytuacji. Czy wiesz, jakie cechy determinują Twój tym osobowości?

Kształtowanie się osobowości

Osobowość jest przedmiotem badań psychologii, socjologii i filozofii. Każda z nauk charakteryzuje się innym podejściem do przedmiotu badań i wyznacza inne kryteria podziału osobowości. Według jednych teorii ludzie się od siebie znacząco różnią, inne zaś twierdzą, że wszyscy ludzie posiadają te same cechy, a różni ich tylko natężenie tychże cech.

W praktyce najbardziej popularny jest podział osobowości z uwagi na takie cechy charakteru jak stosunek do ludzi, otwartość na nowe wyzwania, tolerancja i odporność na stres.
Osobowość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak największy wpływ na jej ostateczny kształt ma dzieciństwo i wczesna młodość. Duży wpływ na osobowość wywiera rodzaj sytuacji, z którymi spotyka się dana jednostka, ich ocena a także stosunek do otoczenia i konkretnych zjawisk. Z czasem na jego podstawie tworzy się konkretny wzorzec powtarzalnych zachowań, które zaś stanowią podstawę do zaklasyfikowania człowieka do konkretnego typu osobowości.

Ekstrawertyk a introwertyk

Jednym z podstawowych kryteriów osobowości jest podział na ekstrawertyków i introwertyków. Twórcą tego podziału jest szwajcarski psychiatra Carl Gustaw Jung. Zauważył on, że ludzie różnią się przede wszystkim kierowaniem swojej uwagi, aktywności i postrzegania otoczenia.
Ekstrawertyk kieruje swoje postrzegania na zewnątrz, zaś introwertyk skupia się wyłącznie na sobie i własnym postrzeganiu życiowych wartości.

Najbardziej charakterystyczne cechy ekstrawertyka to:

 • Towarzyskość,
 • Otwartość,
 • Pewność siebie i zdecydowanie,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Duża aktywność fizyczna, gadatliwość,
 • Chęć bycia w centrum zainteresowania,
 • Wielość zainteresowań,
 • Umiejętność czerpania sił z zewnętrznego otoczenia,
 • Potrzeba pochwał otoczenia (motywacja do działania),
 • Umiejętność zjednywania sobie przyjaciół.

Najbardziej charakterystyczne cechy introwertyka:

 • Nieśmiałość,
 • Skłonność do analizowania sytuacji,
 • Zachowanie powagi,
 • Nieumiejętność bycia asertywnym (bronienie swoich racji, przeciwstawianie się innym),
 • Problem z okazywaniem uczuć (emocji),
 • Czerpanie energii z uczuć, emocji i wrażeń (nie z sytuacji, zdarzeń),
 • Niewiele zainteresowań, ale za to głębokich,
 • Zamiast dużych skupisk ludzi woli kameralne spotkania,
 • Nieakceptowanie jałowych dyskusji,
 • Osiąganie wysokich wyników w szkole i pracy.
 • Do skupienia potrzebna jest absolutna cisza.

Typ oceniający charakteryzuje się takimi zachowaniami jak:

 • Planowanie wszystkich czynności z dużym wyprzedzeniem,
 • Doprowadzanie do końca wszystkich rozpoczętych prac,
 • Konsekwencja w podjętej decyzji,
 • Łatwość w podporządkowaniu się panującym zasadom,
 • Potrzeba stabilizacji.

Dla typu postrzegającego charakterystyczne są następujące cechy:

 • Działanie pod wpływem nagłego impulsu,
 • Cenienie sobie poczucia wolności,
 • Podejmowanie się zadania bez jego wcześniejszego zaplanowania,
 • Tendencja do niekończenia rozpoczętych zadań,
 • Ciekawość świata.

Odczuwanie i intuicja

Jung udowodnił, że odbieranie otaczającej rzeczywistości uwarunkowane jest odczuwaniem i intuicją.
W pierwszym przypadku (odczuwanie) postrzeganie odbywa się poprzez ukierunkowanie umysłu na fakty i ich przetwarzanie. W przypadku postrzegania intuicyjnego ma miejsce postrzeżenie nieświadomych psychicznych stanów faktycznych.

Cechy charakterystyczne typu odczuwającego:

 • Poczucie dużej pewności siebie,
 • Umiejętność szybkiego dostosowania się do sytuacji,
 • Duża aktywność i praktyczne podejście do życia,
 • Cenienie sobie przyjemności związanych z fizycznymi wrażeniami.

Cechy charakterystyczne typu intuicyjnego:

 • Przedkładanie teorii nad praktykę,
 • Nietolerowanie rutyny,
 • Częste wątpliwości w podejmowaniu decyzji,
 • Cenienie sobie wszelkich nowości.

Źródło zdjęcia: ido-doi.com via Michelle on Pinterest

reklama

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here