Zdrowie wg WHO

0
1067

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Jak dbam o zdrowie?

WHO (ang. World Health Organization) – organizacja działająca w ramach ONZ na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności.

Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma poprzez masowe szczepienia. WHO walczy także z AIDS.

Zdrowie fizyczne

Stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego będący wynikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu, jego układów i narządów.

Wykluczając choroby dziedziczne, będące wynikiem wypadków lub innych zdarzeń losowych na stan zdrowia fizycznego ma wpływ przede wszystkim styl życia, który prowadzimy.

Główne czynniki wpływające na poprawę zdrowia fizycznego to:

  • zbilansowana dieta oparta o zasady zdrowego żywienia,
  • optymalny i regularny wysiłek fizyczny,
  • rezygnacja z nałogów lub przynajmniej znaczne ich ograniczenie: papierosy, alkohol, trawka, itd.,
  • okresowe badania lekarskie pozwalające wykryć nieprawidłowości w działaniu organizmu (mogące być przyczyną chorób w przyszłości).

Zdrowie psychiczne

W obrębie psychiki wyróżniamy:

  • zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
  • zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

Pomijając choroby umysłowe wrodzone i będące następstwem wypadków lub innych zdarzeń losowych na stan zdrowia psychicznego przede wszystkim wpływa styl życia, który prowadzimy.

Czynniki wpływające na poprawę samopoczucia psychicznego to m.in.:

Zdrowie społeczne

Zdolność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego przejawiające się nawiązywaniem, podtrzymywaniem i rozwijaniem prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Główne czynniki wpływające na poprawę zdrowia społecznego to przede wszystkim:

  • budowanie i podtrzymywanie relacji z bliskimi,
  • optymizm i pogodne usposobienie w kontaktach z otoczeniem,
  • otwartość i tolerancja wobec innych ludzi,
  • zachowanie równowagi między tym co się daje od siebie, a oczekuje od innych.

Zdrowie duchowe

Związane z wierzeniami i praktykami religijnymi lub w przypadku osób niewierzących z osobistym „credo”, czyli zbiorem zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę zdrowia duchowego jest unikanie sytuacji w których musimy robić „coś wbrew sobie”.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here